UNESCOn biosfäärivirkailija Brendan Kirwan työskentelee Kerryn biosfäärissä ja on South Kerry Development Partnershipin palveluksessa. Brendan vastaa Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelman tavoitteita tukevien toimien luomisesta ja edistämisestä. Brendan työskentelee paikallisten yhteisöjen kanssa toimintapohjaisissa biologisen monimuotoisuuden suojeluprojekteissa, tukee biosfäärialueen tutkimusta ja kannustaa lisäämään yhteyksiä alueen luonnon- ja kulttuuriperintöön. Brendan kannustaa lisäämään yhteyksiä luonnon- ja kulttuuriperintöön koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kautta biosfäärinimityksestä ja sen merkityksestä.

Brendanin rooliin kuuluu tiivis yhteistyö ja kuuleminen useiden sidosryhmien kanssa, mukaan lukien National Parks and Wildlife Service, Kerry County Council, biosfäärialueen maanomistajat ja alueen yritykset.

North Kerrystä kotoisin oleva Brendan aloitti Biosphere Officerin roolissa joulukuussa 2022. Hän on aiemmin työskennellyt ekologina konsulttisektorilla. Brendan nauttii yhteydenpidosta kaiken ikäisten ihmisten kanssa biologisen monimuotoisuuden, yhteisön ja kestävyyden teemojen parissa.

Kiinnittää sen